h

De SP wilt vaste WMO-uren in plaats van resultaatgericht indiceren

30 oktober 2018

De SP wilt vaste WMO-uren in plaats van resultaatgericht indiceren

Foto: Aaron Yoo

Naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep op 8 oktober 2018, omtrent het resultaatgericht indiceren in de WMO, heeft de SP Bergen op Zoom onderstaande vragen gesteld aan het college van B&W.
De SP vind dat deze uitspraak overtuigend genoeg is om in ieder geval het indiceren op resultaat een halt toe te roepen. Steeds vaker worden mensen door de rechter in het gelijk gesteld. De gemeente kan hier niet weg blijven kijken als zij het vertrouwen in de politiek door mensen niet verder wil laten afnemen. Laten we het gelijkheidsbeginsel toepassen. Een uitspraak van een rechter over zulke zaken moet overgenomen worden en van toepassing zijn voor iedereen die Huishoudelijke Ondersteuning ontvangt.

Aan het college van B&W Bergen op Zoom

De SP fractie Bergen op Zoom heeft kennisgenomen van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 8 oktober jl. inzake resultaatgericht indiceren in de WMO.
Deze uitspraak heeft ook gevolgen voor vergelijkbare gevallen, zo dus ook Bergen op Zoom voor wat betreft het resultaat indiceren.
Niet een schoon huis, maar het aantal gewerkte uren is volgens de rechter bepalend voor het toekennen van huishoudelijke hulp. De toekenning van de hoeveelheid hulp dient gestoeld te zijn
op objectieve criteria. Het belangrijkste criterium daarbij is: hoeveel tijd is er gestoken in de schoonmaak?
De SP is altijd van mening geweest dat resultaatgericht indiceren onvoldoende concreet is en zijn hierop altijd kritisch geweest. De SP is voorstander van het toekennen van concrete criteria, zoals het aantal uren.
Daarom hebben wij hierover de volgende vragen?

1. Welke conclusies trekt het college uit deze uitspraak voor het beleid in Bergen op Zoom?
2. Is het college van plan het beleid aan te passen conform de uitspraak van de CRvB?
Zo niet, waarom niet? Zo ja, welke stappen gaat het college ondernemen?
3. Welke mogelijke andere gevolgen gaat deze uitspraak hebben voor het beleid in Bergen op Zoom?

Graag zien wij deze vragen beantwoord volgens artikel 36 van het Reglement van Orde.

Hieronder de link naar de volledige tekst van de uitspraak:
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument

(8 oktober,
publicatie 23 oktober 2018)

In afwachting van uw antwoorden.

Met socialistische groet,

Carlo van den Aarsen (SP Raadslid)
Theo de Jong. (SP Burgerlid)

Reactie toevoegen

U bent hier