h

Landelijke stakingsdag in ziekenhuizen op 20 november

24 oktober 2019

Landelijke stakingsdag in ziekenhuizen op 20 november

Foto: Ine de Waal / website NU'91 en NOS

Op woensdag 20 november leggen ziekenhuismedewerkers in het hele land hun werk neer in niet-spoedeisende zaken. Het is voor het eerst dat ze overgaan tot een landelijke staking. Ze willen een betere cao afdwingen bij hun werkgevers.

De medewerkers geven aan dat de grens is bereikt in het beschikbaar zijn buiten het rooster, dat de rusttijden na een nachtdienst  beter moeten worden geborgd en dat de pauze in de nacht moet worden doorbetaald. Ook wordt het werken op onregelmatige tijden zwaarder en stijgt de werkdruk. Natuurlijk horen het draaien van bijzondere diensten en flexibiliteit bij het werken in een ziekenhuis, maar daar moet dan wel iets tegenover staan. En die vergoeding moet voor deeltijders en voltijders gelijk zijn. Verder willen ze dat generatiebeleid in veel meer ziekenhuizen wordt ingevoerd. En ‘last but not least’ eisen zij een goede inkomensverbetering voor alle werkenden in de ziekenhuizen.

De vakbonden vragen een structurele salarisverhoging van 5 procent en een extra toeslag op loon als medewerkers op het laatste moment worden opgeroepen om te werken. Daarnaast willen ze maatregelen om de werkdruk te verlichten. Het gaat dan over arbeids- en rusttijden en over instroom en behoud van medewerkers. De verbeteringen zijn volgens de
vakbonden nodig om verpleegkundigen fatsoenlijk te belonen en om het werk aantrekkelijk te houden. De krapte op de arbeidsmarkt in de zorg is groot en de uitstroom ook. 

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) bood in het laatste informele overleg een eenmalige (naar rato dienstverband) van bruto €1.000,- voor 2019, 4% op 1 jan 2020 en 4% op 1 jan 2021. Dat is een gemiddelde structurele loonsverhoging van 2,8% over de looptijd van 34 maanden. Bovendien wil de NVZ verslechteringen doorvoeren zoals het stoppen met de werkgeversbijdrage van de ziektekostenverzekering; dit kost medewerkers tussen de 200 en 400 euro netto per jaar. Tevens willen zij de loondoorbetaling bij ziekte verlagen van 100% naar 90%.

De cao waar nu zoveel onvrede over is, geldt voor het ziekenhuispersoneel van de zogenoemde perifere ziekenhuizen, zo'n 200.000 mensen. De vakbonden sloten eerder dit jaar een nieuwe cao voor de academische ziekenhuizen. Daar waren ook acties aan voorafgegaan. De verwachting is dat minimaal de helft van de ziekenhuizen op 20 november hun deuren
gaan sluiten voor niet-spoedeisende zaken. Zo'n 200.000 medewerkers, verspreid over 83 ziekenhuizen, doen mee aan de actie.

De SP afdeling Bergen op Zoom staat volledig achter de acties van het ziekenhuispersoneel. Goede zorg is een basisvoorwaarde en deze kan alleen geleverd worden als de medewerkers zich ook door de werkgevers gewaardeerd voelen. Zij dienen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden te hebben en in staat te worden gesteld om hun werk op een goede manier uit te voeren. Het welzijn van de medewerkers is essentieel!

Reactie toevoegen

U bent hier