h

SP Bergen op Zoom stemt tegen de jaarbegroting.

13 november 2019

SP Bergen op Zoom stemt tegen de jaarbegroting.

Foto: SP

Bergen op Zoom gaat met een gat op de begroting van €2 miljoen 2020 in. Daarnaast loopt de schuld op met ruim €11 miljoen eind 2019 naar ruim €251 miljoen oftewel een kwart miljard. De coalitie hield de rijen gesloten en alleen zij stemden vóór de begroting. Uitslag: 17 voor en 15 tegen. (een raadslid was afwezig).

Het enige positieve van de avond was dat een motie om te onderzoeken het ziekenhuis Bravis te behouden voor Bergen op Zoom (Lijst Linssen en SP) het nu wel heeft gehaald en is aangenomen. VVD en CDA waren tegen.

Verder zijn de moties 'Blijf af van het armoedebeleid' door de SP mede ingediend aangenomen en bij de motie ' De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten' staakten de stemmen (16 voor en 16 tegen). Deze wordt in de raadsvergadering van 14 november a.s. opnieuw in stemming gebracht.

Heel veel moties (26 stuks) passeerden de revue en de meesten werden aangenomen om meer grip op de uitgaven te krijgen en het college kreeg dus ook de opdracht om de eigen werkorganisatie eens stevig door te lichten. Ook daarover hebben we samen met de oppositie meerdere moties ingediend. Ook moties om geld te vinden op andere terreinen werden aangenomen.

Verder wijst het college naar Den Haag als medeschuldige, omdat die te weinig middelen voor het Sociaal Domein beschikbaar stelt. Dat is dus een methode om eigen falen te verhullen. Als voorbeeld: BoZ geeft 16 miljoen per jaar uit aan sport, cultuur en musea. Dat is 8 miljoen per jaar meer dan vergelijkbare gemeenten. Ook op veel andere zaken belooft het college veel maar komt met bar weinig oplossingen.

Wethouder Stinenbosch durfde het zelfs aan te zeggen dat de Raad mede verantwoordelijk is voor de schuldenpositie. Ongehoord. Dat is wel erg makkelijk gezegd, want wat moet je anders als Raad dan bijvoorbeeld voor de jeugdzorg extra geld te reserveren, omdat deze zorg anders onbereikbaar wordt voor hen die het nodig hebben. Bovendien kreeg je in dat proces ook nog eens geheimhouding opgelegd. Zo ondermijnt het college het vertrouwen in de politiek. Op deze manier zal Wethouder Stinenbosch steeds meer vertrouwen verliezen wat ook al het geval is met het Dossier Zwembad de Schelp.

Foto: SP

 

Reactie toevoegen

U bent hier