h

Gemeente gaat onderzoek doen naar lood in drinkwaterleidingen.

28 februari 2020

Gemeente gaat onderzoek doen naar lood in drinkwaterleidingen.

Foto: onbekend / NOS

Op 6 februari j.l. heeft onze fractie een brief gestuurd aan het college van B&W. Daarin werd door hen gevraagd, of de gemeente wel of niet actief bezig is met het onderzoeken naar de aanwezigheid van lood in drinkwaterleidingen op basisscholen. Hiervan is gebleken dat dit een grote bedreiging kan zijn voor de gezondheid van onze kinderen op die scholen. Wij hebben er op deze site op 6 februari dan ook meteen over bericht. Gisteren ontvingen wij van wethouder Barry Jacobs een een brief met een antwoord.

 

Het antwoord op de brief is nog geen antwoord op de vragen die wij stelden. De brief laat echter wel zien dat wij met onze partij een belangrijk onderwerp onder de aandacht hebben gebracht en dat het door ons aangekaarte onderwerp door het college van B&W eens een keer erg serieus genomen wordt. Zij hebben intern een plan gemaakt en lieten dit via deze brief gisteren globaal aan ons weten.

 

“Hierbij laten wij u weten dat de beantwoording van uw brief nog enige tijd vergt in verband met een zorgvuldige afhandeling.” was de aanhef van de brief. De reden is dat op dit moment bij de scholen van het primair onderwijs, de gemeente het water laat testen op lood-bestanddelen en dat de uitslagen daarvan nu helaas nog niet bekend zijn. Maar gelukkig is daar dan na onze brief door de gemeente gelukkig al wel met onderzoeken begonnen, zo staat er tenminste geschreven. Het plan van de gemeente gaat zelfs verder dan alleen de basisscholen. Door ook de besturen van het voortgezet onderwijs hierover te informeren en te vragen of zij bereid zijn hier ook onderzoek ernaar te laten doen is de aandacht er nu dus voor alle onderwijslocaties in de gemeente Bergen op Zoom.

 

De wethouder schrijft ook dat er door het college belang aan gehecht wordt om alle gemeentelijke vastgoed op dit vlak te gaan controleren. Zij gaan hierover zeer binnenkort in overleg treden met de GGD. Het valt dan ook te verwachten dat Stadlander hetzelfde verzoek krijgt om dit probleem in kaart te brengen van al hun woningen.

 

De brief sluit af met de belofte dat, zodra er uitkomsten zijn van onderzoeken, wij tussentijds hierover bericht worden. Hulde aan onze fractieleden Theo en Rob! Klassewerk door SP Bergen op Zoom / Brabantse Wal!

 

Foto: onbekend / Nationale Beeldbank

Lees ook het artikel in de Internetbode:

https://www.internetbode.nl/regio/bergen-op-zoom/308699/onderzoek-naar-loden-waterleidingen-bij-scholen

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier