h

Veiligheid

3 oktober 2018

De publieke sector staat op!

Foto: SP

De afgelopen tien jaar werd er miljarden bezuinigd op de publieke sector, op dat wat van ons allemaal is: de zorg, het onderwijs en onze veiligheid. Het is daarom ontzettend goed dat onze leraren, agenten, zorgverleners en militairen opstaan voor hun vak. Zij pikken het niet meer!

Lees verder
31 mei 2011

Radioactief transport gaat door via Roosendaal en Bergen

ROOSENDAAL - Vanaf begin juni rijden treinen met hoogradioactief afval van kerncentrale Borssele naar Frankrijk door Roosendaal. Deze transporten zullen ook andere steden, waaronder Bergen op Zoom, passeren. De fractie van GroenLinks in de Roosendaalse raad stelde hier eerder al schriftelijke vragen over aan het college.

Lees verder
13 januari 2011

Vragen aan College: Toezicht op chemiebedrijven

Naar aanleiding van de hevige brand in Moerdijk gaat de gemeente Bergen op Zoom het eigen toezicht op bedrijven die met gevaarlijke chemische stoffen werken, tegen het licht houden. De SP juicht dit initiatief van harte toe. Toch stellen wij een paar vragen aan het College.

Lees verder
13 december 2010

De Wijkagent

Op 25 oktober jl. heeft de fractie van de SP vragen aan het College gesteld over Politie en Wijkagenten. Dit naar aanleiding van opmerkingen van bewoners uit de wijken. Op deze vragen heeft het College op 29 november antwoord gegeven. Wij zijn allerminst tevreden over deze antwoorden.

Lees verder
25 oktober 2010

Vragen aan College over Politie en Wijkagenten

Steeds vaker krijgen wij te horen dat de wijkagent niet of nauwelijks zichtbaar is in de wijk. Ook horen wij steeds vaker dat meldingen van overlast, vandalisme en drugsoverlast genegeerd worden.

Lees verder
16 juni 2006

SP is bevreesd voor ongelukken op de Halsterseweg

Het is een beetje het verhaal van de klok en de klepel, maar de boodschap is helder: de SP is fel gekant tegen de sloop van het scherm bij de Halsterseweg.

Lees verder
6 juni 2006

Ton Linssen: "Scherm weg als A4 af is"

Het scherm dat de Halsterseweg afsluit voor doorgaand verkeer verdwijnt zodra de snelweg A4 gereed is. Dat zegt wethouder Ton Linssen, die echter kan rekenen op verzet vanuit de bewoners.

Lees verder
18 maart 2005

Is uitgaan in Bergen op Zoom nog veilig?

Uitgaan In Bergen op Zoom is, volgens de SP, in het algemeen nog veilig. Wel zien ook wij dat het aantal incidenten helaas toeneemt. Veiligheidsmaatregelen zijn dus ook in Bergen op Zoom nodig.

Lees verder
14 maart 2005

SP verontrust over voorgenomen sluiting politiebureau noord en postagentschap noord

Vanuit de wijkcommissies en de bewoners heeft de SP vernomen dat er plannen zijn om politiebureau Noord en postagentschap noord te sluiten.

Lees verder

U bent hier