h

Veiligheid

28 februari 2020

Gemeente gaat onderzoek doen naar lood in drinkwaterleidingen.

Foto: onbekend / NOS

Op 6 februari j.l. heeft onze fractie een brief gestuurd aan het college van B&W. Daarin werd door hen gevraagd, of de gemeente wel of niet actief bezig is met het onderzoeken naar de aanwezigheid van lood in drinkwaterleidingen op basisscholen. Hiervan is gebleken dat dit een grote bedreiging kan zijn voor de gezondheid van onze kinderen op die scholen. Wij hebben er op deze site op 6 februari dan ook meteen over bericht. Gisteren ontvingen wij van wethouder Barry Jacobs een een brief met een antwoord.

Lees verder
6 februari 2020

PO raad geeft advies uit aan scholen om loden waterleidingen te vervangen.

Vorige week nog was er in het nieuws te lezen dat door de PO raad geadviseerd werd aan basischolen, om de waterleidingen te controleren op de aanwezigheid van lood, en deze in het belang van de gezondheid van de kinderen te vervangen.

Lees verder
3 oktober 2018

De publieke sector staat op!

Foto: SP

De afgelopen tien jaar werd er miljarden bezuinigd op de publieke sector, op dat wat van ons allemaal is: de zorg, het onderwijs en onze veiligheid. Het is daarom ontzettend goed dat onze leraren, agenten, zorgverleners en militairen opstaan voor hun vak. Zij pikken het niet meer!

Lees verder
31 mei 2011

Radioactief transport gaat door via Roosendaal en Bergen

ROOSENDAAL - Vanaf begin juni rijden treinen met hoogradioactief afval van kerncentrale Borssele naar Frankrijk door Roosendaal. Deze transporten zullen ook andere steden, waaronder Bergen op Zoom, passeren. De fractie van GroenLinks in de Roosendaalse raad stelde hier eerder al schriftelijke vragen over aan het college.

Lees verder
13 januari 2011

Vragen aan College: Toezicht op chemiebedrijven

Naar aanleiding van de hevige brand in Moerdijk gaat de gemeente Bergen op Zoom het eigen toezicht op bedrijven die met gevaarlijke chemische stoffen werken, tegen het licht houden. De SP juicht dit initiatief van harte toe. Toch stellen wij een paar vragen aan het College.

Lees verder
13 december 2010

De Wijkagent

Op 25 oktober jl. heeft de fractie van de SP vragen aan het College gesteld over Politie en Wijkagenten. Dit naar aanleiding van opmerkingen van bewoners uit de wijken. Op deze vragen heeft het College op 29 november antwoord gegeven. Wij zijn allerminst tevreden over deze antwoorden.

Lees verder
25 oktober 2010

Vragen aan College over Politie en Wijkagenten

Steeds vaker krijgen wij te horen dat de wijkagent niet of nauwelijks zichtbaar is in de wijk. Ook horen wij steeds vaker dat meldingen van overlast, vandalisme en drugsoverlast genegeerd worden.

Lees verder
16 juni 2006

SP is bevreesd voor ongelukken op de Halsterseweg

Het is een beetje het verhaal van de klok en de klepel, maar de boodschap is helder: de SP is fel gekant tegen de sloop van het scherm bij de Halsterseweg.

Lees verder
6 juni 2006

Ton Linssen: "Scherm weg als A4 af is"

Het scherm dat de Halsterseweg afsluit voor doorgaand verkeer verdwijnt zodra de snelweg A4 gereed is. Dat zegt wethouder Ton Linssen, die echter kan rekenen op verzet vanuit de bewoners.

Lees verder
18 maart 2005

Is uitgaan in Bergen op Zoom nog veilig?

Uitgaan In Bergen op Zoom is, volgens de SP, in het algemeen nog veilig. Wel zien ook wij dat het aantal incidenten helaas toeneemt. Veiligheidsmaatregelen zijn dus ook in Bergen op Zoom nodig.

Lees verder

Pagina's

U bent hier