h

College geeft antwoord op de vragen over de speeltuin Pater Dehonlaan

4 december 2021

College geeft antwoord op de vragen over de speeltuin Pater Dehonlaan

Op dinsdag 19 oktober is Theo de Jong op bezoek geweest bij enkele verbaasde bewoners die vragen hadden over de eerder onverwacht verdwenen speeltuin in hun straat. Naar aanleiding hiervan heeft Theo hierover vragen gesteld aan het college van B&W. Deze vragen zijn intussen door hen beantwoord en is er duidelijkheid.

Hier leest u de antwoorden op de vragen die gesteld zijn door Theo:

1. Bent u het met ons eens dat goede wijkfaciliteiten, zoals een speeltuintje, de leefbaarheid in de omgeving vergroot?

Antwoord: Daar zijn we het volkomen mee eens.

2. Wat is de reden dat de speeltoestellen zijn verwijderd?

Antwoord: Bij de werkzaamheden van het Project wateroverlast Antwerpsestraatweg en Juvenaatgebied zijn op de locatie van de speelruimte aan de Pater Dehonlaan graafwerkzaamheden geweest om ondergrondse waterbuffers aan te leggen.

3. Moeten deze toestellen worden opgeknapt?

Antwoord: De toestellen waren van dermate status en leeftijd dat ze aan vervanging toe waren.

4. Wanneer worden deze toestellen weer teruggeplaatst en wordt het speeltuintje weer heringericht? Zo niet, Waarom niet?

Antwoord: De speelruimte wordt voor komend voorjaar (maart 2022) weer opnieuw ingericht met nieuwe speeltoestellen.

5. Gaat u de buurt informeren over het hoe en waarom? Zo niet, waarom niet?

Antwoord: Er is bij de start van het Project wateroverlast Antwerpsestraatweg o.a. bij de infoavonden aangegeven dat de speeltuin verwijderd zal worden bij de werkzaamheden. Hierbij is ook aangegeven dat de speelruimtes opnieuw in overleg met omwonende worden ingevuld en aangelegd. Als gevolg van personele beperkingen is het helaas niet gelukt
dit eerder op te pakken. De omwonenden, rondom Pater Dehonlaan, zullen in de maand december middels een informatiebrief worden benaderd met een voorstel voor het invullen van de speelruimte.

Lees meer hierover:

https://bergenopzoom.sp.nl/nieuws/2021/10/das-pech-speeltuin-weg

 

Reactie toevoegen

U bent hier