h

Motie Energietoeslag gaat de SP Bergen op Zoom niet ver genoeg!

30 september 2022

Motie Energietoeslag gaat de SP Bergen op Zoom niet ver genoeg!

Foto: onbekend / gemeenten.nu

Op 29 september debatteerde de gemeenteraad van Bergen op Zoom over de motie Energietoeslag. De SP is voorstander om op heel de Brabantse wal een eenduidige maatregel op te tuigen om tegemoet te komen in de energiekosten voor de minima.

In Woensdrecht en Steenbergen hebben ze een specifieke maatregel genomen om iedereen tot en met 135% van het sociaal minimum een energietoeslag te verstrekken. Deze beleidsvrijheid hebben gemeenten.

Het Bergse College wijkt hiervan af, omdat de kosten te hoog zouden zijn, want we zijn een gemeente die nu eenmaal op de financiën moet letten. Het kost €750.000,- teveel stelt het College.

Onzin!

Foto: Wilfred Landa / Screenshot Livestream Gemeente Bergen op Zoom
SP Raadslid Theo de Jong (in samenwerking met de BSD) gaf aan dat er nu al ruim €800.000,- euro is afgestort in de algemene reserve en bovendien ervaren we dit jaar een daling van 6% aan sociale uitkeringen wat een bedrag oplevert van minimaal 1,7 miljoen euro dus, we kunnen het betalen en dan blijft er nog geld over om een noodfonds in te stellen en de schuld verder te verminderen. We zijn financieel in staat om iedereen tot en met 135% van het sociaal minimum een energietoeslag te verstrekken. Onze stellingname werd niet ontkent door het College en een aantal andere partijen waren best gevoelig voor onze zienswijze.

Vorig jaar hebben we ook nog eens 6 miljoen euro overgehouden op het sociaal domein en de Linkse Samenwerking destijds wilde dit bedrag oormerken. Het toenmalige College wilde dat niet en het werd afgestort in de algemene reserve. Wel kregen we van wethouder Koenders de toezegging dat, mocht er extra geld nodig zijn, dit ten alle tijden vanuit de reserve kan worden gebruikt. Dit College is deze toezegging blijkbaar vergeten.

Uiteindelijk hebben we voor de motie gestemd omdat we er gewoon niet tegen kunnen zijn maar ons raadslid heeft wel via een stemverklaring aangegeven dat deze motie wat ons betreft niet ver genoeg gaat!
We komen er nog wel op terug bij de begroting aan het einde van dit jaar.

Lees meer hierover:

Reactie toevoegen

U bent hier