h

SP FRACTIE OP INSPECTIE BIJ DE AANGEPASTE ASFALTCENTRALE VAN APM

21 december 2022

SP FRACTIE OP INSPECTIE BIJ DE AANGEPASTE ASFALTCENTRALE VAN APM

Dinsdag 20 december j.l. heeft onze fractie een werkbezoek gehad bij de asfaltcentrale van APM aan de van Konijnenburgweg. Dit was naar aanleiding van de nieuw geïnstalleerde koolstoffilters die de luchtvervuiling uit de schoorsteen voortaan moet tegen gaan.

Eerst even terugkijken:

Op 22 juli konden wij via deze site aan jullie melden dat de gemeente Bergen op Zoom het Schone Lucht Akkoord onderschreef. (lees hierover: https://bergenopzoom.sp.nl/nieuws/2022/07/geen-ondertekening-maar-wel-onderschrijving-van-het-schone-lucht-akkoord).

Echter al op 5 juli 2022 tijdens een Beeldvormende vergadering is er in de raad ingesproken over de luchtvervuiling door APM met benzeen PAC's en PCB's door een inspreker van de wijkcommissie Noordgeest. Dit wat door hen werd ingebracht kon echt niet onder de onderschijving van het Schone Lucht Akkoord door de gemeente uitblijven.

Bekijk dit inspraakmoment door Dhr. Kwaadgras:

Bekijk de bijlagen met vragen en antwoorden onderaan deze pagina.

Handhaving:

De gemeente heeft de afgelopen jaren daarop ook al gehandhaafd en meerdere boetes opgelegd aan APM. Hierdoor liet de gemeente aan ons zien "Schone Lucht" te bewaken voor onze burgers en ons zeker gehoord te hebben al die tijd. Echter kunnen zij hierna niet meer doen dan dat! (Lees meer hierover: https://www.bergenopzoom.nl/handhavingstraject-apm-van-konijnenburgweg-54-in-bergen-op-zoom).

Correctie door APM:

Er móest wel een weg gevonden worden door APM om schone lucht te kunnen gaan garanderen aan ons. Hierdoor zijn zij inovatief op zoek gegaan naar een oplossing om dit probleem te voorkomen. Voor de oplossing (naar een voorbeeld van een eerdere proefopstelling in Den Bosch) is hier in Bergen op Zoom vergunning verleend om een verbeterd aangepast actief koolfilter te bouwen die voortaan de schadelijke stoffen uit de rookgassen zal filteren. Tijdens de raadsvergadering van 24 oktober kreeg de raad de volgende presentatie hierover:

https://bergenopzoom.sp.nl/sites/bergenopzoom.sp.nl/files/4-presentie_boz_24_oktober_2022.pdf

Terug naar het werkbezoek:

De installatie is intussen gerealiseerd en er is ons verteld uniek in Nederland te zijn. Afgelopen maandag 12 december is het actief koolfilter voor het eerst in gebruik genomen. De nodige testen zijn toen gedaan en de resultaten van deze korte proeven zijn vooralsnog veelbelovend maar nog onvoldoende.

De periode waar pas echt goed getest kan gaan worden is komend voorjaar als de asfaltcentrale weer opstart voor het nieuwe seizoen. De "molen" (in wegenbouwers taal) ligt nu ca. 2 maanden stil voor het jaarlijkse groot onderhoud. Iedereen (inclusief de gemeente Bergen op Zoom) is benieuwd naar deze testresultaten in het voorjaar. Als de resultaten succesvol zijn is dit een voorbeeld voor heel Nederland. En niet alleen voor asfaltcentrales, maar misschien wel voor alle industrieën.

De gemeente houdt het gestarte handhaaf tracject nog wel langer aan tot alle testresultaten het bewijs leveren voor schone lucht. APM maakt zich hier uiteraard geen zorgen over, omdat zij toch stil liggen. Ze staan in het voorjaar geheel open voor het uitgebreide in/extern onderzoek wat dan nodig is.

Deventer

Afgelopen tijd heeft onze fractie met regelmaat contact gehad met de SP afdeling Deventer hierover, omdat zij met soortgelijke problemen kampen in hun gemeente. Zij staan nu voor de moeilijke keuzes hierin in hun gemeenteraad. Wij hopen daarom dat wij met inzage van dit doorlopen proces binnen onze gemeente, oponthoud bij hen zouden kunnen voorkomen en natuurlijk ook alle ander gemeenten waar dit speelt. APM heeft aan ons naast Deventer ook andere plaatsen genoemd waar zij een centrale hebben om op de manier zoals in Bergen op Zoom aan te gaan pakken en hun best te doen voor schone lucht aldaar. Hopelijk zijn alle gemeenten binnenkort voorzien van schone lucht! En wij wensen iedereen veel succes ermee!

Bijlagen voor achtergrondinformatie:

Reactie toevoegen

U bent hier