h

Raadsvergadering 10 november 2022

LET OP: Door een technisch probleem in de raadzaal kan het zijn dat u het geluid niet kunt horen. Hier wordt op dit moment aan gewerkt! Het geluid werkt meestal wel op een PC of laptop.
Bekijk de vergaderagenda voor deze avond:

https://bergenopzoom.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/a8ac68d3-d770-4ddd-a7e3-6816fcae4dec

Moties SP
Motie Energietoeslag 2.0

Onze fractie heeft een 2de motie ingediend voor de verhoging van de minimumnorm voor Energietoeslag naar 135%. Dit hadden wij al eerder in de raad en via deze site aangegeven (lees ook: Motie-energietoeslag-gaat-de-sp-bergen-op-zoom-niet-ver-genoeg) Deze nieuwe motie wordt vandaag tijdens de Raadsvergadering besproken bij agendapunt 6.a.14.

Motie Onderzoek Markiezaatspas

Wij zijn mede indiener van deze motie. Deze motie sluit geheel aan bij een wens uit ons verkiezingsprogramma wat wij beschrijven in hoofdstuk 1 "Inkomen en armoedebestrijding" als de Stadspas. Dit onderwerp wordt besproken bij agendapunt 6.a.13, dus vlak voor de motie over de Energietoeslag

U bent hier