h
12 januari 2015

GESLAAGDE NIEUWJAARSBIJEENKOMST SP BERGEN OP ZOOM

De nieuwjaarsbijeenkomst van de SP afdeling Bergen op Zoom mag als zeer geslaagd beschouwd worden. Er was een redelijke opkomst in het Groene Paard in Bergen op Zoom, waarbij als belangrijkste gast Henk van Gerven, 2e kamerlid van de SP aanwezig was.

Lees verder
17 november 2014

VERANDERINGEN IN DE ZORG

Met ingang van 1 januari 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. Zo zal dagbesteding, ondersteuning en begeleiding van ouderen en mensen met een beperking of handicap overgaan van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze wet wordt uitgevoerd door de gemeenten. Het Kabinet vindt namelijk dat Gemeenten dichter bij de burger staan en daarom beter in staat zijn deze wet uit te voeren. Maar het Rijk wil ook dat het goedkoper kan en moet. Daarom krijgen gemeenten minder geld om de WMO uit te voeren. Zo zal er voor huishoudelijke zorg 40 % minder geld beschikbaar zijn dan nu het geval is. Het Kabinet vindt dat wanneer u behoefte heeft aan zorg, ondersteuning of begeleiding eerst familie, buren en vrienden hiervoor ingezet moeten kunnen worden (mantelzorgers). Als dat niet helemaal of helemaal niet mogelijk is, kunt u een beroep doen op de gemeente voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, aanpassing van uw woning, begeleiding naar een koffieochtend of hulp bij boodschappen doen enzovoorts.

Lees verder
16 oktober 2014

Bergenaar Roy de Jonge 5e op SP lijst voor Provinciale Staten

De afdeling Bergen op Zoom is trots dat Roy de Jonge, woonachtig in Halsteren, kandidaat is voor de Provinciale Staten. Hij staat op de verkiezingslijst op een 5e plaats, waardoor hij kans heeft inderdaad gekozen te worden.

Lees verder
8 oktober 2014

Leden bijeenkomst op 7 oktober

7 oktober zijn we met de afdeling bij elkaar geweest om de concept kandidatenlijst en het concept verkiezingsprogramma voor de provinciale staten verkiezingen te bespreken.

Lees verder
19 januari 2014

SP Bergen op Zoom staat achter actie werknemers Philip Morris

Wij wensen de werknemer een goed resutaat toe in de strijd voor een beter CAO en compensatie voor hun pensioenrechten.

Lees verder
14 december 2013

Honderdduizende mensen dagelijks in onnodig gevaar of 8 km spoor?

Slechts een kilometer of 8 nuttig spoorlijn door industriegebied en parallel aan een al bestaande auto snelweg of een ook al bestaand kanaal wil men niet aanleggen omdat de debacles van de Betuwelijn en de HSL nog te zwaar op de maag liggen van de politieke beslissers. Dat is de kern van de zaak bij de discussie over het Basisnet Spoor in West Brabant.

Lees verder
14 december 2013

Zwembad en natuurgebied de melanen

in de commissievergadering gisteren bleek dat alle gevreesde plannen al van tafel zijn en dat er in de raad een breed gedragen mening is dat het zwembad moet blijven bestaan en dat het natuurgebied ook moet blijven bestaan in z'n huidige vorm. De betrokken wethouders (v/d Weegen en Linssen) beaamden dat dit hun intentie is.

Lees verder
8 december 2013

Zwartboek Arduin bereikt Steenbergen

"Steenbergse politici kraken zwartboek SP over h'Onderdak" volgens een in BNdeStem verschenen artikel.
"De Steenbergse raadsleden Kees Aarts en Wilma Baartmans laten geen spaan heel van het zwartboek dat de SP in Bergen op Zoom onlangs presenteerde over dierenopvang Arduin."
Ondanks dat het volledige verslag ons nog niet bereikt heeft kunnen we concluderen dat de meningen over Arduin sterk verdeeld zijn.
Een eerste reactie op het in de media verschenen bericht van Patrick Nijssen ...

Lees verder
7 december 2013

Inklimbeveiliging lantarenpalen Zandstraat

Na enige tijd en briefwisseling mbt de onveilige situatie tussen Zandstraat en Lambertijnenlaan is er op 5 december, door de gemeente, de gevraagde anti inklim beveiliging (foto) bevestigd op de lantaarnpalen die er staan.inklimbeveiliging

Lees verder
7 december 2013

Gezamenlijke strijd busvervoer Woensdrecht

70% van het busvervoer in de gemeente Woensdrecht staat op de lijst om per december 2014 te verdwijnen.
Naar aanleiding van de reactie van de dorpsplatformen van Putte en Ossendrecht en de reactie van Woensdrechts raadslid Luc de Vos, maakt de SP bekend dat zij de verontrusting van de bewoners deelt.
De actie die momenteel loopt is dat College B&W van Woensdrecht dringend is gevraagd om met Provincie in gesprek te gaan. Dit nog voor de toewijzing aan concessiehouder. Wij hebben als afdeling besloten om ons aan te sluiten hierbij.

Lees verder

Pagina's