h

SP voert op 13 maart actie voor het opbaar vervoer in West-Brabant.

Op 14 december 2014 is in Noord-Brabant de nieuwe concessie voor het Busvervoer ingegaan.

Arriva is de busmaatschappij die in heel Brabant met uitzondering van het SREgebied de nieuwe dienstregeling rijdt.

Er zijn meteen nogal wat klachten bij de fractie binnen gekomen.

Lees verder
15 februari 2015

De eerste posters hangen weer

We zijn er vroeg bij zie je wel.

Foto: SP
Lees verder
6 februari 2015

18 maart verkiezingen

Foto: SP

Voor deze twee gaan we de 18de.

Lees verder

De SP-Statenfractie Noord-Brabant heeft een meldpunt geopend over ervaringen met het busvervoer.

Het meldpunt is hier te vinden:

https://noord-brabant.sp.nl/form/meldpunt-ervaringen-busvervoer

Op 14 december 2014 is in Noord-Brabant de nieuwe concessie voor het Busvervoer ingegaan. Arriva is de busmaatschappij die in heel Brabant met uitzondering van het SREgebied de nieuwe dienstregeling rijdt.

Er zijn meteen nogal wat klachten bij de fractie binnen gekomen. Maar we weten ook, dat op een aantal plekken de dienstregeling is verbeterd.

Lees verder
12 januari 2015

GESLAAGDE NIEUWJAARSBIJEENKOMST SP BERGEN OP ZOOM

De nieuwjaarsbijeenkomst van de SP afdeling Bergen op Zoom mag als zeer geslaagd beschouwd worden. Er was een redelijke opkomst in het Groene Paard in Bergen op Zoom, waarbij als belangrijkste gast Henk van Gerven, 2e kamerlid van de SP aanwezig was.

Lees verder
17 november 2014

VERANDERINGEN IN DE ZORG

Met ingang van 1 januari 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. Zo zal dagbesteding, ondersteuning en begeleiding van ouderen en mensen met een beperking of handicap overgaan van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze wet wordt uitgevoerd door de gemeenten. Het Kabinet vindt namelijk dat Gemeenten dichter bij de burger staan en daarom beter in staat zijn deze wet uit te voeren. Maar het Rijk wil ook dat het goedkoper kan en moet. Daarom krijgen gemeenten minder geld om de WMO uit te voeren. Zo zal er voor huishoudelijke zorg 40 % minder geld beschikbaar zijn dan nu het geval is. Het Kabinet vindt dat wanneer u behoefte heeft aan zorg, ondersteuning of begeleiding eerst familie, buren en vrienden hiervoor ingezet moeten kunnen worden (mantelzorgers). Als dat niet helemaal of helemaal niet mogelijk is, kunt u een beroep doen op de gemeente voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, aanpassing van uw woning, begeleiding naar een koffieochtend of hulp bij boodschappen doen enzovoorts.

Lees verder
16 oktober 2014

Bergenaar Roy de Jonge 5e op SP lijst voor Provinciale Staten

De afdeling Bergen op Zoom is trots dat Roy de Jonge, woonachtig in Halsteren, kandidaat is voor de Provinciale Staten. Hij staat op de verkiezingslijst op een 5e plaats, waardoor hij kans heeft inderdaad gekozen te worden.

Lees verder
8 oktober 2014

Leden bijeenkomst op 7 oktober

7 oktober zijn we met de afdeling bij elkaar geweest om de concept kandidatenlijst en het concept verkiezingsprogramma voor de provinciale staten verkiezingen te bespreken.

Lees verder
19 januari 2014

SP Bergen op Zoom staat achter actie werknemers Philip Morris

Wij wensen de werknemer een goed resutaat toe in de strijd voor een beter CAO en compensatie voor hun pensioenrechten.

Lees verder
14 december 2013

Honderdduizende mensen dagelijks in onnodig gevaar of 8 km spoor?

Slechts een kilometer of 8 nuttig spoorlijn door industriegebied en parallel aan een al bestaande auto snelweg of een ook al bestaand kanaal wil men niet aanleggen omdat de debacles van de Betuwelijn en de HSL nog te zwaar op de maag liggen van de politieke beslissers. Dat is de kern van de zaak bij de discussie over het Basisnet Spoor in West Brabant.

Lees verder

Pagina's