h
21 september 2022

TIJDELIJKE BEWONERS LOCATIE BOZLUST MOGEN BLIJVEN!

Foto: Wilfred Landa / Screenshot Google Earth

Op dinsdag 13 september vernam de SP Bergen op Zoom dat er problemen ontstonden voor tijdelijke bewoners op de locatie BoZlust doordat de gemeente handhaafde op het verbod van permanente bewoning in recreatiewoningen. SP Raadslid Theo de Jong is het gesprek aangegaan met een tijdelijke bewoner om meer inzicht te krijgen in de situatie. Hij kon alleen maar tot de conclusie komen dat deze mensen spoedzoekers zijn naar een reguliere huurwoning. De Locatie BoZlust fungeert als ‘tussenvoorziening’ voor deze mensen met een duidelijke voorwaarde.

Lees verder
26 juli 2022

Geen ondertekening maar wel onderschrijving van "het Schone Lucht Akkoord"

Foto: onbekend / ZuidWestUpdate

Zonder de aandacht van ZuidWestUpdate zou de motie die wijzelf met veel steun van een meerderheid van andere partijen hebben ingediend voor de "aansluiting bij het Schone Lucht Akkoord" ongezien zijn gebleven in de pers...

Lees verder
14 juli 2022

SP dient motie in voor schone lucht! Een aardbeving in de Bergse Raad?

Foto: onbekend / www.schoneluchtakkoord.nl

Tijdens de laatste commissievergadering in "het oude Stadhuis" heeft Theo de Jong een motie indienen voor de "Aansluiting bij het Schone Lucht Akkoord" door onze gemeente. Deze motie was in de voorgaande periode al aangekondigd tijdens de rondvraag bij Beeldvormende vergadering van 15 juni j.l. en heeft hierdoor op voorhand al veel bijval gekregen van andere partijen uit onze gemeenteraad...

Lees verder
29 juni 2022

Superzaterdag!

Foto: SP / SP.nl

Op 2 juli aanstaande organiseert de SP een Super Zaterdag. Wij doen er als afdeling aan mee, waarbij we de straat opgaan om met mensen in gesprek te gaan over de absurd stijgende kosten en wat zij daar van vinden.

Lees verder
19 juni 2022

SP stelt vragen tijdens de rondvraag van de Commissievergadering van 15 juni j.l.

Foto: onbekend / Vlaamse Milieumaatschappij

Afgelopen woensdag, 15 juni, heeft Theo de Jong (SP) het initiatief genomen om, tijdens de Commissie rondvraag, aandacht te vragen over de PFAS lozingen door kunststoffen-fabriek Sabic in onze gemeente Bergen op Zoom.

Lees verder
20 mei 2022

Staan onze wijkhuizen op de tocht? Theo de Jong trekt aan de bel...

Foto: Wilfred Landa / Screenshot Livestream Gemeente Bergen op Zoom

Na het horen van de sluiting van Ontmoetingscentrum "het Zonneplein" is onze kersverse fractie meteen in contact getreden met Dhr. Ad van Rijen van SVW om navraag te doen hierover. Zijn verhaal was verbijsterend... Een goede reden voor Theo de Jong en Elly van de Riet om hem na dit gesprek ook voor de Beeldvormende raadsvergadering van 19 mei uit te nodigen en uitleg te komen geven hierover aan de raad. BSD was ook op de hoogte gebracht vooraf door hen en zij steunde dit initiatief van harte.

Lees verder
13 mei 2022

Aanvraagformulier voor Energie Toeslag staat op de site van gemeente Bergen op Zoom

Foto: onbekend / ISD Brabantse Wal

De gemeente heeft op haar website de regeling voor minima ten behoeve van de Eenmalige energietoeslag gepubliceerd. Iedereen met een laag inkomen kan hier dus eenmalig gebruik van maken door een aanvraagformulier te downloaden en in te dienen bij de ISD.

Lees verder
2 mei 2022

College beantwoord onze vragen over de Energietoeslag

Foto: onbekend / gemeenten.nu

Op 6 april schreven we hier over de vragen die die Theo de Jong had gesteld aan het college over de Energietoeslag voor de lagere inkomens. We hebben intussen antwoord ontvangen op deze vragen, waarvan nog niet alles helemaal duidelijk is.

Lees verder
22 april 2022

Burgerlid en fractieassistent beëdigd tijdens raadsvergadering

Gisterenavond hebben Elly van de Riet en Wilfred Landa, tijdens de raadsvergadering, de belofte gedaan als burgerraadslid en als fractieassistent. Hiermee is onze fractie compleet met Theo de Jong als raadslid en kunnen en zullen ze strijdbaar de komende periode in gaan.

Lees verder
6 april 2022

SP stelt vragen aan het college over de energietoeslag.

Foto: Shutterstock.com / Gemeente.nu

De Rijksoverheid heeft aan de gemeenten gelden beschikbaar gesteld om huishoudens die een inkomen hebben tot maximaal 120 procent van het sociaal minimum een energietoeslag te betalen voor een bedrag van € 800,- ter compensatie van de sterk gestegen energiekosten. De SP-fractie heeft daar de volgende vragen over aan het college gesteld middels een brief.

Lees verder

Pagina's