h
30 maart 2020

SP Bergen op zoom ONDERZOEKT BESCHERMING VITALE BEROEPEN

Foto: onbekend

Ons bereiken regelmatig berichten  dat mensen in vitale beroepen niet goed genoeg beschermd zijn bij het uitvoeren van hun werk. Het verhaal van de slechte mondkapjes in het Bravis ziekenhuis is daar slechts één voorbeeld van.

Lees verder
21 maart 2020

Hulde aan alle zorgers!

Het bestuur van SP bergen op Zoom wens iedereen heel veel sterkte toe in deze rumoerige tijd van onzekerheid en crisis. Daarnaast willen wij hierbij ook onze dank laten blijken.

Lees verder
20 maart 2020

SP Bergen op Zoom wil stop op huisuitzettingen en meer opvang voor daklozen

Foto: onbekend / bondprecairewoonvormen.nl

De SP Bergen op Zoom vraagt Stadlander en alle andere verhuurders in Bergen op Zoom om geen huisuitzettingen meer te doen. We hopen ook dat Stadlander en andere verhuurders de huren willen opschorten als mensen hun inkomen ten gevolge van het Coronavirus (gedeeltelijk) zijn kwijtgeraakt.

Lees verder
18 maart 2020

SP BoZ roept Gemeente op: Houdt de voedselbank mee open!

Foto: onbekend / www.indebuurt.nl

In heel onze regio luiden voedselbanken de noodklok. Ook in Bergen op Zoom is er sprake van tekorten. ‘In onze gemeente zijn er meer dan 400 gezinnen van afhankelijk’, zegt Anja Goossens, vrijwilliger bij de voedselbank en tevens voorzitter van de SP Bergen op Zoom.

Lees verder
12 maart 2020

Ook de SP wil ruimhartige opvang voor kwetsbare kindvluchtelingen

Foto: onbekend / vluchteling.nl

Middels een brief hebben de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en D66 in de Bergse gemeenteraad het college aangeschreven dat zij willen dat de gemeente meewerkt om kwetsbare alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen.

Lees verder
28 februari 2020

Gemeente gaat onderzoek doen naar lood in drinkwaterleidingen.

Foto: onbekend / NOS

Op 6 februari j.l. heeft onze fractie een brief gestuurd aan het college van B&W. Daarin werd door hen gevraagd, of de gemeente wel of niet actief bezig is met het onderzoeken naar de aanwezigheid van lood in drinkwaterleidingen op basisscholen. Hiervan is gebleken dat dit een grote bedreiging kan zijn voor de gezondheid van onze kinderen op die scholen. Wij hebben er op deze site op 6 februari dan ook meteen over bericht. Gisteren ontvingen wij van wethouder Barry Jacobs een een brief met een antwoord.

Lees verder
6 februari 2020

PO raad geeft advies uit aan scholen om loden waterleidingen te vervangen.

Vorige week nog was er in het nieuws te lezen dat door de PO raad geadviseerd werd aan basischolen, om de waterleidingen te controleren op de aanwezigheid van lood, en deze in het belang van de gezondheid van de kinderen te vervangen.

Lees verder
4 februari 2020

Wachtgeld... Eerlijk of oneerlijk geld?

Op 27 januari j.l. nog hebben wij onze mening laten blijken over wat wij vinden van het wachtgeld dat wethouder Evert Weys gaat ontvangen als hij in onze stad stopt als wethouder en burgemeester wordt van Hilvarenbeek. Ons raadslid Theo de Jong en duo-raadslid Rob de Vos hebben toen in overleg met het bestuur besloten om hem een brief hierover te sturen en hem verzocht van het wachtgeld afstand te doen. Dit was niet zo maar een opwelling van hen.

Lees verder
28 januari 2020

Ruim 2500 scholen doen mee aan de komende staking.

Foto: AOb

Er komt weer een staking in het onderwijs aan deze week en wel op 30 en 31 januari. Dat er ruim 2500 scholen uit het hele land hieraan meedoen is toch wel een duidelijk teken dat een salarisverhoging van 14% alleen niet genoeg is. Wij als SP steunen het personeel uit het onderwijs en wensen hen veel succes de komende dagen om hun standpunt duidelijk te maken.

Lees verder
27 januari 2020

SP vraagt wethouder Evert Weys af te zien van wachtgeld

Foto: onbekend / kijkopbergenopzoom.nl

We hebben wethouder Evert Weys op 9 december 2019 een collegiale brief gestuurd met het verzoek hier vanaf te zien. In de Presidium-vergadering heeft ons raadslid Theo de Jong de aanwezige fracties en Burgemeester Petter hier van op de hoogte gebracht.

Lees verder

Pagina's