h
1 maart 2015

Campagne Provinciale Statenverkiezingen

Foto: SP

Roy de Jonge campagne aan voeren in Halsteren.

Lees verder
24 februari 2015

Thebe TV symbool voor grootheidswaanzin directie

Nadat Thebe begin dit jaar nog 2.000 mensen op straat heeft gezet vanwege geldgebrek, blijkt de zorginstelling nu een eigen televisiekanaal te willen beginnen. Dat blijkt uit een vertrouwelijke mailwisseling die SP-gemeenteraadslid Dirk Uijl onder ogen gekomen is. Dit kanaal zou binnenkort beschikbaar moeten zijn voor personeel en cliënten, maar als het aan de SP ligt, wordt daar een stokje voor gestoken. “Het is een enorme soap bij Thebe, maar in plaats van dat te verfilmen zouden ze hun geld moeten gebruiken om die soap op te lossen!” zegt Uijl.

Thebe is vorig jaar ook al volop in het nieuws gekomen. Het bedrijf heeft eerst geprobeerd via een collectief ontslag loonsverlaging af te dwingen bij haar medewerkers. Daarna heeft Thebe haar huishoudelijke tak vlak voor de Kerst doodleuk failliet laten gaan. Ondertussen behoren de twee leden van de directie tot de grootverdieners binnen de Brabantse zorg, met beiden meer dan €200.000,- salaris per jaar. “Het is toch van de zotte dat een bedrijf dat zojuist 2.000 mensen op straat heeft gegooid nu geld heeft voor een televisieprojectje. Dan is er echt iets ernstig mis met je moreel kompas!” vindt Uijl.

Lees verder

SP voert op 13 maart actie voor het opbaar vervoer in West-Brabant.

Op 14 december 2014 is in Noord-Brabant de nieuwe concessie voor het Busvervoer ingegaan.

Arriva is de busmaatschappij die in heel Brabant met uitzondering van het SREgebied de nieuwe dienstregeling rijdt.

Er zijn meteen nogal wat klachten bij de fractie binnen gekomen.

Lees verder
15 februari 2015

De eerste posters hangen weer

We zijn er vroeg bij zie je wel.

Foto: SP
Lees verder
6 februari 2015

18 maart verkiezingen

Foto: SP

Voor deze twee gaan we de 18de.

Lees verder

De SP-Statenfractie Noord-Brabant heeft een meldpunt geopend over ervaringen met het busvervoer.

Het meldpunt is hier te vinden:

http://noord-brabant.sp.nl/form/meldpunt-ervaringen-busvervoer

Op 14 december 2014 is in Noord-Brabant de nieuwe concessie voor het Busvervoer ingegaan. Arriva is de busmaatschappij die in heel Brabant met uitzondering van het SREgebied de nieuwe dienstregeling rijdt.

Er zijn meteen nogal wat klachten bij de fractie binnen gekomen. Maar we weten ook, dat op een aantal plekken de dienstregeling is verbeterd.

Lees verder
12 januari 2015

GESLAAGDE NIEUWJAARSBIJEENKOMST SP BERGEN OP ZOOM

De nieuwjaarsbijeenkomst van de SP afdeling Bergen op Zoom mag als zeer geslaagd beschouwd worden. Er was een redelijke opkomst in het Groene Paard in Bergen op Zoom, waarbij als belangrijkste gast Henk van Gerven, 2e kamerlid van de SP aanwezig was.

Lees verder
17 november 2014

VERANDERINGEN IN DE ZORG

Met ingang van 1 januari 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. Zo zal dagbesteding, ondersteuning en begeleiding van ouderen en mensen met een beperking of handicap overgaan van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze wet wordt uitgevoerd door de gemeenten. Het Kabinet vindt namelijk dat Gemeenten dichter bij de burger staan en daarom beter in staat zijn deze wet uit te voeren. Maar het Rijk wil ook dat het goedkoper kan en moet. Daarom krijgen gemeenten minder geld om de WMO uit te voeren. Zo zal er voor huishoudelijke zorg 40 % minder geld beschikbaar zijn dan nu het geval is. Het Kabinet vindt dat wanneer u behoefte heeft aan zorg, ondersteuning of begeleiding eerst familie, buren en vrienden hiervoor ingezet moeten kunnen worden (mantelzorgers). Als dat niet helemaal of helemaal niet mogelijk is, kunt u een beroep doen op de gemeente voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, aanpassing van uw woning, begeleiding naar een koffieochtend of hulp bij boodschappen doen enzovoorts.

Lees verder
16 oktober 2014

Bergenaar Roy de Jonge 5e op SP lijst voor Provinciale Staten

De afdeling Bergen op Zoom is trots dat Roy de Jonge, woonachtig in Halsteren, kandidaat is voor de Provinciale Staten. Hij staat op de verkiezingslijst op een 5e plaats, waardoor hij kans heeft inderdaad gekozen te worden.

Lees verder

Pagina's