h
25 april 2020

SP start actie tegen huurverhoging: "0 is genoeg"

Foto: SP

Vandaag viert Nederland geen Koningsdag maar Woningsdag. Maar Woningsdag zou nog veel leuker zijn als iedereen een goede en betaalbare woning heeft. Vorig jaar had de helft van de huurders moeite met het betalen van de huur. Velen krijgen het nu nog moeilijker, omdat op dit moment veel gezinnen in Nederland door de coronacrisis te maken hebben met een terugval van inkomsten. Maar ondertussen gaan de huren per 1 juli voor velen nog verder omhoog. De SP roept daarom vandaag alle huurbazen op om de huurverhoging te stoppen, want 0 is genoeg! Iedereen kan deze oproep steunen op sp.nl/stopdehuurverhoging.  

Lees verder
24 april 2020

Meldt uw (on)veiligheid. Gebruik ons meldpunt!

Grijp je kans om onveilige situatie's op jouw werk of werkomgeving aan ons te melden. Gebruik het meldpunt op deze website. Laat je overhalen door de discussie tussen Lilian Marijnissen en Mark Rutten in de Tweede Kamer tijdens het laatse Corona-debat om dit gewoon wel te doen, als je dit nog niet hebt aangedurft. Bekijk deze discussie hieronder... en maak je keuze.

Lees verder
23 april 2020

SP Bergen op Zoom zwengelt de discussie rond de sluiting van Bravis opnieuw aan.

Gisteren verscheen er op de website kijkopbergenopzoom.nl een opinistuk dat geschreven is door de SP Bergen op Zoom. De SP wil hiermee de discussie rond de sluiting van het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom weer opnieuw aanzwengelen.

Lees verder
12 april 2020

SP Bergen op Zoom roept nogmaals op: meld onveilige situaties op het werk!

Foto: screenshot / zuidwesttv.nl

Afgelopen vrijdag is Niels Minnaard van de Bergse SP afdeling geïnterviewd over ons recent opgerichte Meldpunt Beschermingsmiddelen. Er is hier en daar toch wel wat mis en Niels vermoedt dat er nog meer aan de hand is.

Lees verder
30 maart 2020

SP Bergen op zoom ONDERZOEKT BESCHERMING VITALE BEROEPEN

Foto: onbekend

Ons bereiken regelmatig berichten  dat mensen in vitale beroepen niet goed genoeg beschermd zijn bij het uitvoeren van hun werk. Het verhaal van de slechte mondkapjes in het Bravis ziekenhuis is daar slechts één voorbeeld van.

Lees verder
21 maart 2020

Hulde aan alle zorgers!

Het bestuur van SP bergen op Zoom wens iedereen heel veel sterkte toe in deze rumoerige tijd van onzekerheid en crisis. Daarnaast willen wij hierbij ook onze dank laten blijken.

Lees verder
20 maart 2020

SP Bergen op Zoom wil stop op huisuitzettingen en meer opvang voor daklozen

Foto: onbekend / bondprecairewoonvormen.nl

De SP Bergen op Zoom vraagt Stadlander en alle andere verhuurders in Bergen op Zoom om geen huisuitzettingen meer te doen. We hopen ook dat Stadlander en andere verhuurders de huren willen opschorten als mensen hun inkomen ten gevolge van het Coronavirus (gedeeltelijk) zijn kwijtgeraakt.

Lees verder
18 maart 2020

SP BoZ roept Gemeente op: Houdt de voedselbank mee open!

Foto: onbekend / www.indebuurt.nl

In heel onze regio luiden voedselbanken de noodklok. Ook in Bergen op Zoom is er sprake van tekorten. ‘In onze gemeente zijn er meer dan 400 gezinnen van afhankelijk’, zegt Anja Goossens, vrijwilliger bij de voedselbank en tevens voorzitter van de SP Bergen op Zoom.

Lees verder
12 maart 2020

Ook de SP wil ruimhartige opvang voor kwetsbare kindvluchtelingen

Foto: onbekend / vluchteling.nl

Middels een brief hebben de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en D66 in de Bergse gemeenteraad het college aangeschreven dat zij willen dat de gemeente meewerkt om kwetsbare alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen.

Lees verder
28 februari 2020

Gemeente gaat onderzoek doen naar lood in drinkwaterleidingen.

Foto: onbekend / NOS

Op 6 februari j.l. heeft onze fractie een brief gestuurd aan het college van B&W. Daarin werd door hen gevraagd, of de gemeente wel of niet actief bezig is met het onderzoeken naar de aanwezigheid van lood in drinkwaterleidingen op basisscholen. Hiervan is gebleken dat dit een grote bedreiging kan zijn voor de gezondheid van onze kinderen op die scholen. Wij hebben er op deze site op 6 februari dan ook meteen over bericht. Gisteren ontvingen wij van wethouder Barry Jacobs een een brief met een antwoord.

Lees verder

Pagina's