h
24 november 2019

SP meldt zorgen over voortbestaan Oranjewijk en Bergse Jordaan

BERGEN OP ZOOM - De SP meldt het Bergse college dat er onrust en zorgen heersen onder de bewoners van de Oranjewijk en de Bergse Jordaan. Blijkbaar kunnen de woningen hier niet meer worden gerenoveerd en worden ze dus vroeg of laat gesloopt. De buurt vreest dat daarmee de samenhang tussen bewoners ook verdwijnt.

Lees verder
21 november 2019

SP-fractie Bergen op Zoom roept op de schooltandarts terug in te voeren.

Foto: Tixabay

Goede mondzorg is belangrijk voor de gezondheid in het algemeen en de cijfers in Bergen op Zoom geven aan dat er op dit punt een achterstand is ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Lees verder
13 november 2019

SP Bergen op Zoom stemt tegen de jaarbegroting.

Foto: SP

Bergen op Zoom gaat met een gat op de begroting van €2 miljoen 2020 in. Daarnaast loopt de schuld op met ruim €11 miljoen eind 2019 naar ruim €251 miljoen oftewel een kwart miljard. De coalitie hield de rijen gesloten en alleen zij stemden vóór de begroting. Uitslag: 17 voor en 15 tegen. (een raadslid was afwezig).

Lees verder
24 oktober 2019

Landelijke stakingsdag in ziekenhuizen op 20 november

Foto: Ine de Waal / website NU'91 en NOS

Op woensdag 20 november leggen ziekenhuismedewerkers in het hele land hun werk neer in niet-spoedeisende zaken. Het is voor het eerst dat ze overgaan tot een landelijke staking. Ze willen een betere cao afdwingen bij hun werkgevers.

Lees verder
19 april 2019

Voor een volwaardig Bergs ziekenhuis! Tegen de sluiting van Bravis.

Foto: SP

Het ziekenhuis in onze stad gaat verdwijnen, tenminste als het aan de zorgverzekeraars ligt die nu hebben bepaald dat er een nieuw Bravis ziekenhuis moet worden gebouwd in Roosendaal. Een bizarre beslissing aangezien de twee ziekenhuizen nu een gebied bedienen waar ruim 325.000 mensen wonen. Een aantal wat ruim voldoende is om twee volwaardig ziekenhuizen op te laten functioneren. Hoogste tijd om ons als inwoners van onze gemeente te verenigen tegen dit belachelijke besluit.

Lees verder
21 februari 2019

Uitbreiding varkenshouderij Heerlesebaan door meerderheid in raad goedgekeurd..

De veeteelt moet écht werk maken van verduurzaming, stelt Theo de Jong. Hij pleit voor een gezonde, duurzame kringlooplandbouw met zo kort mogelijke mineralenkringlopen. "We zijn er nog niet. De druk van de intensieve veeteelt op milieu en samenleving blijft onaanvaardbaar groot." Het aantal dieren moet fors omlaag "zodat er daadwerkelijk circulair gewerkt kan worden." Door minder voedselexport, minder dieren kan het mestoverschot effetief worden aangepast, "Dat is in het belang van mens, dier maar ook voor de boer. Zo ontkomt hij aan het juk van de schaalvergroting en uit de houdgreep van de bank." Er is veel kennis in Brabant voorhanden, aldus De Jong. "Deze kennis zou ingezet moeten worden voor een versnelde transitie van de veehouderij." Deze beslissing gaat tegen het beleid van de provincie, om de veestapel te verkleinen, in.

Lees verder
8 januari 2019

Rob de Vos wordt ons nieuwe Burgerlid!

Foto: SP

Tijdens de nieuwjaarsborrel op 6-1-19 werd bekend gemaakt dat Rob de Vos de SP fractie gaat versterken als Burgerlid. In maart zal Rob beëdigd worden.

Lees verder
7 januari 2019

SP Bergen op Zoom voert campagne tegen kinderarmoede

Foto: Carlo van den Aarsen

De Bergse SP afdeling gaat in 2019 niet alleen campagne voeren voor de Europese en de provinciale staten verkiezingen. Ze komen ook met een plan om de strijd aan te gaan met kinderarmoede in de gemeente. Bergen op Zoom valt nog steeds onder de risicogemeentes als het over kinderarmoede gaat. Uit een onderzoek van 2016 bleek dat meer dan veertien procent van de jeugd in Bergen op Zoom een risico liep om in armoede terecht te komen. Hierna zijn er weliswaar extra maatregelen getroffen dankzij extra geld vanuit het rijk, maar dit is volgens de SP nog niet genoeg. Er zijn talloze factoren die kunnen leiden tot armoede binnen een gezin. Dit hoeft niet alleen een gebrek aan financiële middelen te zijn; ook de toegang tot verschillende sociale voorzieningen is hiervoor een graadmeter.

Lees verder
21 december 2018

Theo de Jong geïnstalleerd als Raadslid

Op 19 december, aan het begin van de raadsvergadering, is Theo de Jong geïnstalleerd als SP Raadslid in de gemeenteraad van Bergen op Zoom.
Hij neemt daarmee de zetel en de fractie over van Carlo van den Aarsen die afscheid nam. Carlo blijft op een andere manier actief binnen onze afdeling.
Theo zal zich blijven inzetten voor de mensen in onze gemeente, zoals je mag verwachten van een SP-er, en onze informatie die we uit de wijken ophalen vertalen naar de Raad.

Lees verder
16 november 2018

Strijd tegen kernenergie en voor fundamentele oplossingen.

Foto: Thimo Groffen

Nog geen twintig kilometer is de afstand tussen mijn woning in Bergen op Zoom en de kerncentrale Doel in het gelijknamige Belgische plaatsje. Doel staat bovendien in het dichts bevolkte gebied van alle kerncentrales in Europa. Mocht er hier zich een ongeluk voordoen met de kerncentrale zoals in Fukushima (@Hanvanderhorst niet Fukuyama) worden volgens WISE Nederland meer dan negen miljoen mensen getroffen.

Lees verder

Pagina's