h
21 september 2021

Leden kiezen nieuw bestuur en stemmen voor de kieslijst gemeenteraad 2022

Maandag 20 september was er voor onze afdeling weer eens een fysieke ledenvergadering in Wijkcentrum "de Kastanje" in Bergen op Zoom. Maar liefst 30 leden waren aanwezig bij deze vergadering. De avond was gevuld met formaliteiten, zoals het kiezen van het nieuwe bestuur en stemmen voor de ledenlijst van de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Het bleek een gemoedelijke en eensgezinde vergadering te zijn.

Lees verder
25 augustus 2021

Stadlander moet haar kerntaken serieus nemen.

Foto: Stadlander / Stadlander

Dat er bijna geen goede en betaalbare socialehuurwoningen meer zijn te vinden is intussen bekend bij veel huurders en woningzoekenden. Dat er huurders zijn die in gebrekkige huizen met vocht en schimmel moeten wonen zonder dat dit opgelost wordt is ernstig te noemen. Deze groep mensen voelt zich al lang in de kou staan. Onlangs is ZuidWestUpdate hier een thema over begonnen en recent heeft Theo de Jong een interview gehad bij deze omroep samen met Julien Voets van Lijst Linssen. Dit gaat wat worden in de toekomst, omdat beide heren hier stellige uitspraken in doen. 

Lees verder
4 juli 2021

Actie: Super Zaterdag in Bergen op Zoom.

Geen betaalbaar huis kunnen vinden, ongezonde huizen met vocht en schimmel, verhuurders die klachten niet serieus nemen; het is aan de orde van de dag. Iedereen, van woningcorporatie tot gemeente, tot de politiek in Den Haag heeft de mond vol over de wooncrisis.

Lees verder
17 mei 2021

Actie: Muur van Steun voor ouders toeslagen affaire

Afgelopen vrijdag en zaterdag hebben vrijwilligers van de SP Bergen op Zoom een actie gehouden op verschillende plaatsen in Bergen op Zoom en Halsteren. Zij gaven voorbijgangers de gelegenheid om een bericht achter te laten op een bord. Hiermee willen ze een Muur van Steun bouwen, waarmee ze symbolisch achter de gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire staan. De SP laat zien de ouders nog niet te
zijn vergeten.

Lees verder
6 april 2021

SP afdeling BoZ - Brabantse Wal start petitie tegen de sluiting van HAP Bergen op Zoom

Foto: screenshot / Google Streetview

SP Bergen op Zoom start een actie om de Huisartsenpost (HAP) open te houden. U als inwoner van deze regio staat in deze beslissing schijnbaar buiten spel. Dit is onacceptabel. Daarom is er een petitie gestart en onze oproep is om deze te ondertekenen. 

Lees verder
27 maart 2021

Motie voor Vrijstellingsbedrag van minstens 1200 euro aangenomen in gemeente Bergen op Zoom

Foto: onbekend / Pixabay

Eind vorig jaar heeft Theo de Jong al vragen gesteld tijdens een raadsvergadering over de "menselijke maat" binnen de bijstand in onze gemeente. Dit naar aanleiding van nieuwsberichten over beschuldigingen van fraude en sancties als gevolg van het ontvangen van financiële hulp of een gift door een uitkeringsgerechtigde. Dit heeft in onze stad geleid tot een motie waarbij meerdere partijen hun krachten hebben gebundeld en deze motie hebben ingediend. Deze motie is afgelopen donderdag aangenomen.

Lees verder
18 februari 2021

Stadlander meedogenloos: Sloop gaat gewoon door.

Op 29 januari hebben de bewoners van de omgeving Stalenbrugstraat een eisenpakket aangeboden aan Stadlander vanwege de voorgenomen sloop van hun woningen. Stadlander heeft inmiddels gereageerd. De bewoners krijgen alsnog het deksel keihard op hun neus. De sloop gaat gewoon door...

Lees verder
4 februari 2021

Ontroerende video over sloop woningen omgeving Stalenbrugstraat op Zuid-West TV

Foto: ZuidWestTV / zuidwesttv.nl

Naar aanleiding van de samenwerkingsactie van onze afdeling met de buurtbewoners van de omgeving Stalenbrugstraat uit de wijk Fort - Zeekant heeft deze actie intussen al wat aandacht van de pers opgeleverd. Bekijk hier het verslag van ZuidWestTV over deze kwestie...

Lees verder
30 januari 2021

Bewoners en SP samen in actie tegen sloop van woningen Stalenbrugstraat e.o.

Gisterenmiddag heeft buurtbewoner Kees de Jong een eisenpakket aangeboden aan Stadlander in een door de SP georganiseerde Zoom bijeenkomst. Dit inverband met de voorgenomen sloop van hun woningen. Slechts enkele maanden geleden kwam dit nieuws koud op het dak vallen van deze bewoners aan de Stalenbrugstraat en omgeving...

Lees verder
8 januari 2021

SP BoZ - Brabantse Wal steunt burger initiatief in Dinteloord

Misschien heeft u het via de verschillende media al wel vernomen, maar de bushalte in hartje Dinteloord dreigt te gaan verdwijnen. Vanaf het moment dat dit bekend werd, rezen de vragen en het onbegrip ervoor bij veel verschillende inwoners van het dorp. Mensen die in het dorp wonen moeten ineens een lange tocht maken om op de bus te kunnen stappen om ergens te komen. Onacceptabel voor ouderen, mindervaliden en alle andere mensen die afhankelijk zijn van de bus. Vandaag was er een fysieke protestactie gepland door een lokaal burger initiatief, die al een langere tijd via Facebook en een petitie actie heeft gevoerd tegen deze verdwijning. Vandaag gingen ze dan ook daadwerkelijk de straat op. Enkele leden van onze afdeling hebben ter ondersteuning hier ook aan deelgenomen.

Lees verder

Pagina's