h

Nieuws uit 2014

17 november 2014

VERANDERINGEN IN DE ZORG

Met ingang van 1 januari 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. Zo zal dagbesteding, ondersteuning en begeleiding van ouderen en mensen met een beperking of handicap overgaan van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze wet wordt uitgevoerd door de gemeenten. Het Kabinet vindt namelijk dat Gemeenten dichter bij de burger staan en daarom beter in staat zijn deze wet uit te voeren. Maar het Rijk wil ook dat het goedkoper kan en moet. Daarom krijgen gemeenten minder geld om de WMO uit te voeren. Zo zal er voor huishoudelijke zorg 40 % minder geld beschikbaar zijn dan nu het geval is. Het Kabinet vindt dat wanneer u behoefte heeft aan zorg, ondersteuning of begeleiding eerst familie, buren en vrienden hiervoor ingezet moeten kunnen worden (mantelzorgers). Als dat niet helemaal of helemaal niet mogelijk is, kunt u een beroep doen op de gemeente voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, aanpassing van uw woning, begeleiding naar een koffieochtend of hulp bij boodschappen doen enzovoorts.

Lees verder
16 oktober 2014

Bergenaar Roy de Jonge 5e op SP lijst voor Provinciale Staten

De afdeling Bergen op Zoom is trots dat Roy de Jonge, woonachtig in Halsteren, kandidaat is voor de Provinciale Staten. Hij staat op de verkiezingslijst op een 5e plaats, waardoor hij kans heeft inderdaad gekozen te worden.

Lees verder
8 oktober 2014

Leden bijeenkomst op 7 oktober

7 oktober zijn we met de afdeling bij elkaar geweest om de concept kandidatenlijst en het concept verkiezingsprogramma voor de provinciale staten verkiezingen te bespreken.

Lees verder
19 januari 2014

SP Bergen op Zoom staat achter actie werknemers Philip Morris

Wij wensen de werknemer een goed resutaat toe in de strijd voor een beter CAO en compensatie voor hun pensioenrechten.

Lees verder

U bent hier