h

Nieuws uit 2010

31 december 2010

Tribunes

Vanwege ziekte is op een aantal adressen de Tribune nog niet bezorgd. Wij bieden u onze welgemeende excuses aan voor de late bezorging.

Lees verder
13 december 2010

De Wijkagent

Op 25 oktober jl. heeft de fractie van de SP vragen aan het College gesteld over Politie en Wijkagenten. Dit naar aanleiding van opmerkingen van bewoners uit de wijken. Op deze vragen heeft het College op 29 november antwoord gegeven. Wij zijn allerminst tevreden over deze antwoorden.

Lees verder
10 december 2010

Actie - Red de postbode! II

Koud, wind, guur, dat hoort bij de weersomstandigheden die voor onze postbestellers dagelijkse kost zijn. Nu nog wel, maar als het aan de directie van de TNT ligt gaan er straks honderden zo niet duizenden vaste banen verloren. ‘Bezuinigen’ is het toverwoord, maar zolang er uitzendkrachten worden ingehuurd heeft dat toverwoord geen waarde. Leg dat maar eens uit aan de postbode die met zware brieventassen, jaar in jaar uit met veel plezier zijn/haar werk hebben gedaan. Dat plezier is er nu zo langzamerhand wel af.

Lees verder
9 december 2010

Actie - Red de postbode!

Vandaag werd er actie gevoerd door de stakers van TNT Post bij het verdeelcentrum aan de Wattweg. Een delegatie van stakende postbodes was vanaf 13.00 uur aanwezig en maakte duidelijk waarom zij actie voeren. Wij als SP afdeling waren er ook bij aanwezig om de stakers een hart onder de riem te steken.

Lees verder
8 december 2010

Werken voor je bijstandsuitkering

Een meerderheid in de Kamer (VVD, CDA en PVV) is voor een werkplicht in de bijstand. Te denken valt aan het sneeuwschuiven als wegen onbegaanbaar zijn en koffie schenken in verzorgingshuizen. De VVD, die met dit voorstel komt, noemt het sociaal om mensen op deze wijze te activeren. Dit kan ook de (grote) afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen.

Lees verder
3 december 2010

GGZ Westelijk Noord-Brabant op rand van faillissement

De GGZ Westelijk Noord-Brabant hangt op het randje van de afgrond. Door mismanagement kampt de instelling voor geestelijke gezondheidszorg met een miljoenentekort en dreigt er zelfs een faillissement.

Lees verder

Pagina's

U bent hier