h

Nieuws uit 2011

21 maart 2011

Groenige stroom

Het onderwerp van dit inlegvel heeft niet alleen betrekking op Japan, aan de andere kant van de wereld, maar heeft ook betrekking op de overkant van onze eigen Westerschelde.

Lees verder
16 maart 2011

Gonny Andreas neemt afscheid van de Provinciale Staten

Donderdag 10 maart nam Gonny Andreas afscheid als Statenlid van Noord-Brabant. Ter afscheid had de Commissaris van de Koningin een toespraak voorbereid.

Lees verder
21 februari 2011

Parkeren van- en referendum over doorstart ´Bergse Haven´

Bergen op Zoom, 14 februari 2011- Tijdens een commissievergadering over de ´Bergse Haven´ heeft de fractievoorzitter van de SP, mw. Andreas, klip en klaar haar mening kenbaar gemaakt over de risicovolle voortzetting van het plan de ´Bergse Haven´. In haar betoog had zij eveneens aandacht voor de ´Bergse´ burger, die tot op de dag van vandaag geen stem heeft gehad in dit desastreuze bouwproject. Zij wil daar verandering in. Ze kondigde aan dat de SP steun zal verlenen aan stappen die moeten leiden tot het houden van een referendum over deze kwestie. Met dit referendum wil de SP onze burgers in staat stellen, via een simpel ´Voor- of Tegen´, hun mening over de doorstart van dit ´financiële debacle´ kenbaar te maken. Hieronder de inbreng van mw. Andreas. (lees ook de eerdere publicaties van de SP over dit onderwerp)

Lees verder
19 februari 2011

Folderen voor Provinciale Staten en Vlieglawaai.nl

Vrijdagavond 18 februari kwamen SP-Statenlid Ron van Zeeland en fractieassistent Ramon Boersbroek naar Bergen op Zoom en Hoogerheide om samen met SP-kandidaat voor de PS Klaas van Dijk (nr. 24 op de kieslijst) aandacht te vragen voor de Provinciale Staten verkiezingen en de SP-actie Vlieglawaai.nl.

Lees verder

Pagina's

U bent hier