h

Nieuws uit 2006

21 februari 2006

Vastenavend stelling: de kraai en de amsketting

Van uuw eige SP óógheid Wana

Lees verder
18 februari 2006

WMO zet vrijwilliger op de tocht

De nieuwe welzijnswet WMO zorgt voor totale reorganisatie van het welzijnswerk in gemeenten. Het gaat om de voorzieningen voor gehandicapten en de huishoudelijke zorg voor ouderen en zieken die thuis wonen. De vrijwillige hulpverlener dreigt hierdoor onder te sneeuwen, terwijl die juist zulk belangrijk werk doet.

Lees verder
18 februari 2006

Verschil in lasten is enorm

De willekeur in gemeentelijke woonlasten en tarieven is groot en moet worden aangepakt, vindt de detailhandel. Uit een vergelijking blijkt dat de gemeentelasten in Zuidwest-Nederland honderden euro’s uiteen lopen.

Lees verder
18 februari 2006

Belastingdruk in Bergen op Zoom hoog

Vandaag was in BN De Stem te lezen dat de gemeentelijke belastingen in Bergen op Zoom het hoogst zijn in de regio. Het COELO (een onderdeel van de Universiteit van Groningen) onderzoekt elk jaar hoe hoog de gemiddelde belastingaanslag is in elke gemeente.

Lees verder
17 februari 2006

Gemeenten niet blij met verbeteringen in WMO?!

Afgelopen dinsdag, 14 februari, heeft de Tweede Kamer de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) aangenomen. Deze wet vervangt per 1 januari 2007 o.a. de Wet Voorziening Gehandicapten (Wvg) en de Welzijnswet. Ook de thuiszorg - die nu nog onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) valt - wordt via de WMO een taak voor de gemeente.

Lees verder
16 februari 2006

"Gemeenten investeren te weinig in scholing"

bron: Staatscourant

Lees verder

Pagina's

U bent hier