h

Nieuws uit 2022

21 september 2022

TIJDELIJKE BEWONERS LOCATIE BOZLUST MOGEN BLIJVEN!

Foto: Wilfred Landa / Screenshot Google Earth

Op dinsdag 13 september vernam de SP Bergen op Zoom dat er problemen ontstonden voor tijdelijke bewoners op de locatie BoZlust doordat de gemeente handhaafde op het verbod van permanente bewoning in recreatiewoningen. SP Raadslid Theo de Jong is het gesprek aangegaan met een tijdelijke bewoner om meer inzicht te krijgen in de situatie. Hij kon alleen maar tot de conclusie komen dat deze mensen spoedzoekers zijn naar een reguliere huurwoning. De Locatie BoZlust fungeert als ‘tussenvoorziening’ voor deze mensen met een duidelijke voorwaarde.

Lees verder
26 juli 2022

Geen ondertekening maar wel onderschrijving van "het Schone Lucht Akkoord"

Foto: onbekend / ZuidWestUpdate

Zonder de aandacht van ZuidWestUpdate zou de motie die wijzelf met veel steun van een meerderheid van andere partijen hebben ingediend voor de "aansluiting bij het Schone Lucht Akkoord" ongezien zijn gebleven in de pers...

Lees verder
14 juli 2022

SP dient motie in voor schone lucht! Een aardbeving in de Bergse Raad?

Foto: onbekend / www.schoneluchtakkoord.nl

Tijdens de laatste commissievergadering in "het oude Stadhuis" heeft Theo de Jong een motie indienen voor de "Aansluiting bij het Schone Lucht Akkoord" door onze gemeente. Deze motie was in de voorgaande periode al aangekondigd tijdens de rondvraag bij Beeldvormende vergadering van 15 juni j.l. en heeft hierdoor op voorhand al veel bijval gekregen van andere partijen uit onze gemeenteraad...

Lees verder
29 juni 2022

Superzaterdag!

Foto: SP / SP.nl

Op 2 juli aanstaande organiseert de SP een Super Zaterdag. Wij doen er als afdeling aan mee, waarbij we de straat opgaan om met mensen in gesprek te gaan over de absurd stijgende kosten en wat zij daar van vinden.

Lees verder
19 juni 2022

SP stelt vragen tijdens de rondvraag van de Commissievergadering van 15 juni j.l.

Foto: onbekend / Vlaamse Milieumaatschappij

Afgelopen woensdag, 15 juni, heeft Theo de Jong (SP) het initiatief genomen om, tijdens de Commissie rondvraag, aandacht te vragen over de PFAS lozingen door kunststoffen-fabriek Sabic in onze gemeente Bergen op Zoom.

Lees verder
20 mei 2022

Staan onze wijkhuizen op de tocht? Theo de Jong trekt aan de bel...

Foto: Wilfred Landa / Screenshot Livestream Gemeente Bergen op Zoom

Na het horen van de sluiting van Ontmoetingscentrum "het Zonneplein" is onze kersverse fractie meteen in contact getreden met Dhr. Ad van Rijen van SVW om navraag te doen hierover. Zijn verhaal was verbijsterend... Een goede reden voor Theo de Jong en Elly van de Riet om hem na dit gesprek ook voor de Beeldvormende raadsvergadering van 19 mei uit te nodigen en uitleg te komen geven hierover aan de raad. BSD was ook op de hoogte gebracht vooraf door hen en zij steunde dit initiatief van harte.

Lees verder

Pagina's

U bent hier