h

Nieuws uit 2004

1 december 2004

Bergen op Zoom en het minimabeleid, ook opletten in 2005!

De ozb-soap is tot een einde gekomen. Om € 425.000 te bezuinigen was de belastingkwijtschelding bijna gehalveerd, en vervolgens de ozb voor woningeigenaren bijna buitensporig verhoogd.

Lees verder
28 november 2004

Interview over de ozb-problematiek

'In achterafkamertjes je zin doorduwen door met een breuk te dreigen kan niet'

Lees verder
26 november 2004

Raad akkoord met reparatie minimabeleid

Met de stemmen van Leefbaarheid en GBWP-raadslid Jan van de Water tegen, heeft de gemeenteraad ingestemd met de reparatie van het minimabeleid zonder verhoging van de ozb.

Lees verder
23 november 2004

Einde aan de Bergse ozb-soap

Er is een einde gekomen aan de Bergse ozb-soap. Crisisberaad in de coalitie heeft ertoe geleid dat zowel de halvering van de belastingkwijtschelding als de extra ozb-stijging van tafel zijn.

Lees verder
23 november 2004

Coalitie blijft, ozb stijgt niet

Het college van B en W van Bergen op Zoom kan blijven. De coalitie blijft in stand. En de voorgenomen verhoging van de onroerendezaakbelasting (ozb) gaat niet door.

Lees verder
19 november 2004

Crisis in Bergen compleet

De crisis in het Bergse gemeentebestuur is compleet, nu wethouder Cees van der Weegen (Financiën) met aftreden dreigt. Zijn dreigement staat los van de ruzie in de coalitie

Lees verder

Pagina's

U bent hier